Galeria

SESJA INAUGURACYJNA: Polski rynek energii, petrochemii oraz gazu na etapie intensywnych zmian

W debacie wzięli udział (alfabetycznie):
prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek – Sekretarz Stanu, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa w Ministerstwie Środowiska, Pan Minister Michał Kurtyka – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii; Adam Gawęda – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Ryszard Gburek – Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw, Bank Gospodarstwa Krajowego; Bolesław Jankowski – Wiceprezes Zarządu ds. Międzynarodowych, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Sesja rozpoczęła się od wystąpienia  prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska – Sekretarza Stanu, Głównego Geolog Kraju, Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Surowcowej Państwa w Ministerstwie Środowiska który przedstawił główne założenia polityki surowcowej Państwa. Z kolei Pan Minister Michał Kurtyka – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, odniósł się do aktualnych prac ministerstwa związanych z polityką energetyczną Polski, kwestią strategicznych surowców energetycznych, postępem prac związanych z elektromobilnością oraz zadaniami Ministerstwa.

Moderator: Andrzej Błach – Partner, CMS

Sesja I: Nowe priorytety i cele sektora gazowego i paliwowego do 2020 roku
Część Biznesowa

 

W debacie wzięli udział (alfabetycznie):
Grzegorz Błędowski – Dyrektor Projektu EFRA, Grupa LOTOS S.A.; Robert Brzozowski – Prezes Zarządu, UNIMOT S.A.; Krzysztof Hnatio – Prezes Zarządu PGNiG Gas Storage Poland Sp z o.o.; Paweł Stańczyk – Prezes Zarządu, OLPP; Beata Wittmann – Dyrektor Korporacyjny ds. Energii, Grupa Azoty.

Moderator:  Piotr Ciołkowski – Partner, CMS,

Część ekspercka

W debacie wzięli udział (alfabetycznie):

 Marek Kulesa – Dyrektor, Towarzystwo Obrotu Energią; Ryszard Gburek – Dyrektor Departamentu Dużych Przedsiębiorstw, Bank Gospodarstwa Krajowego; Marcin Sienkiewicz – Dyrektor ds. Projektu Hubu Gazowego, Towarowa Giełda Energii; dr Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; Roman Ślagowski – Przewodniczący Prezydium Polskiej Organizacji Gazu Płynnego.

Moderatorzy:  Piotr Ciołkowski – Partner, CMS,

Sesja II: Chemia – wsparciem dla sektora gazowego i paliwowego
Debata Chemiczna

W debacie wzięli udział (alfabetycznie): 

prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński – Kierownik Zakładu Proekologicznej Modernizacji Technologii, Instytut Chemii Przemysłowej; Krzysztof Nadakiewicz – Project Manager, Life Science & Advance Manufacturing Specialist, FLUOR S.A.; Bogdan Rogaski – Prezes Zarządu, BARTER S.A.; Tomoho Umeda – Ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Przemysłu Chemicznego, Doradca Ministra Rozwoju; dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego; Adam Żurek – Dyrektor Departamentu Korporacyjnego Strategii i Rozwoju, Grupa Azoty.

Moderator:  Przemysław Krysicki – Dyrektor, EY

Projekty innowacyjne i rozwojowe (case study)

W debacie wzięli udział:

Leszek Rudnik – Gestra Polonia Sp. z o.o. (tytuł prezentacji: „Ocena i modernizacja systemów odwodnień instalacji parowych pod kątem efektywności energetycznej i unikania termicznych uderzeń wodnych”);

Łukasz Księżopolski – Warsaw Branch Director, FlexSim, InterMarium Sp. z o.o. (tytuł prezentacji: „Technologie symulacyjne w branży chemicznej – studium przypadku”);

Rafał Rodziewicz – Prezes Zarządu, Infratel Operator Infrastrukturalny / Rada ds. Cyfryzacji przy Ministerstwie Cyfryzacji (tytuł prezentacji: „Cyberbezpieczeństwo sieci technologicznych infrastruktury krytycznej – czy jesteśmy gotowi na atak?”);

dr inż. Magdalena Król – Pełnomocnik Zarządu ds. Współpracy z Ośrodkami Naukowo- Badawczymi, KGHM CUPRUM (tytuł prezentacji: „Skuteczne wdrożenie technologii zgazowania węgla szansą rozwoju branży karbochemicznej”);

Ewa Szumlak – Dyrektor Działu Marketingu, ELPIGAZ Sp. z o.o. (tytuł prezentacji: „Rola płynnego LPG w przyszłości”);

Andrzej Leończuk – Specjalista, BARTER S.A. (tytuł prezentacji: „LNG – nie taki wilk Straszny”).

Moderator:  Renata Auchimik – Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego