Informacje

Szanowni Państwo, 
w imieniu Europejskiego Centrum Biznesu , mam zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w XII edycji Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES Paliwa, Chemia, Gaz, który odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. w Warszawie w Hotelu Marriott (Al. Jerozolimskie 65/79, Warszawa). Temat przewodni tegorocznego Kongresu brzmi:

Między polityką, bezpieczeństwem a biznesem – nowe wyzwania dla liderów
rynku petrochemicznego i gazowego w Polsce

Już po raz dwunasty Europejskie Centrum Biznesu pragnie zaprosić do debaty poświęconej obecnej sytuacji branży paliwowej, chemicznej i gazowej, przedstawicieli kluczowych instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne i gospodarcze kraju, polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki. Celem kongresu jest przeprowadzenie dyskusji ukierunkowanej na zabezpieczenie polskiej gospodarki, a w szczególności strategicznych sektorów pod kątem ryzyk wynikających z sytuacji międzynarodowej oraz polityki UE. Rozwój i innowacyjność jako niekwestionowane elementy budowy przewagi konkurencyjnej na przykładzie przemysłu paliwowego, chemicznego, energetycznego, gazowego jako najważniejszych obszarów infrastruktury krytycznej, nadal będą towarzyszyć przewidzianym debatom.
 Serdecznie zapraszam,

Krzysztof Karaś
Prezes Europejskiego Centrum Biznesu