Program

SESJA INAUGURACYJNA: Polski rynek energii, petrochemii oraz gazu na etapie intensywnych zmian
 • Priorytety gospodarcze Unii Europejskiej a priorytety dla Polski
 • Polityka klimatyczna a kształt nowej polityki energetycznej kraju
 • Niestabilność za wschodnią granicą – zagrożenie czy szansa dla polskich firm?
 • Narodowe koncerny paliwowe – ich rola w tworzeniu silnej gospodarki narodowej
 • Oczekiwania Rządu wobec sektora energetycznego, petrochemicznego i gazowego
 • Restrukturyzacja polskiego górnictwa – ekonomiczny i społeczny wymiar zmian
 • Długofalowa polityka surowcowa Polski
 • Nord Stream II – wyzwanie tylko dla Polski?
Sesja I: Nowe priorytety i cele sektora gazowego i paliwowego do 2020 roku
 • Czy obligo giełdowe przyczyniło się do zbudowania płynnego rynku gazu?
 • Terminal LNG w Świnoujściu – wpływ na krajowy i europejski rynek gazu
 • Koncern gazowy czy przedsiębiorstwo multienergetyczne – złota formuła walki o udziały w rynku.
 • PERN – nowa strategia a bezpieczeństwo energetyczne
 • Obszar Bałtyku jako rynek dostaw ropy i gazu
 • Połączenie gazowe z Norwegią – elementem bezpieczeństwa energetycznego kraju
 • Miejsce PGNiG w zliberalizowanym rynku gazu
 • Infrastruktura gazowa – co dalej?
 • Grupa LOTOS- Projekt EFRA jako klucz do optymalizacji biznesowej?
 • Rynek LPG – doświadczenia sektora w rok po nowelizacji Prawa Energetycznego
 • Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej – zaawansowane technologie z zakresu „cyber security”.
Sesja II: Chemia – lokomotywą innych sektorów polskiej gospodarki?
 • Rozwojowe produkty polskiej chemii: nawozy, środki ochrony roślin, tworzywa sztuczne?
 • Czy rosyjska ekspansja nawozowa jest realnym zagrożeniem dla Grupy Azoty?
 • Przyjazne otoczenie dla rozwoju przemysłu chemicznego – tworzenie stabilnej pozycji inwestycyjnej i rozwojowej, deregulacje, umowy o wolnym handlu.
 • Innowacyjność dla chemii – chemia dla innowacyjności
 • Efektywność energetyczna w chemii – czynnik technologiczny, ekonomiczny, czy obowiązek prawny?
 • Wsparcie przemysłu chemicznego w ramach reindustrializacji
 • Źródła finansowania, partnerstwo inwestycyjne – formy, ryzyka, możliwości sektora.
 • Aktywna obecność w Brukseli panaceum na niekorzystne regulacje dla sektora?
 • Polska chemia na tle Europy: trendy, wyzwania, modele biznesowe
Podsumowanie: Projekty innowacyjne i rozwojowe (case study)

* Organizator zastrzega sobie prawo korekty programu z przyczyn merytorycznych

** Program konferencji objęty ochroną prawną z zakresu prawa autorskiego