Relacja 2016

W dniu 4 lipca 2016 r  r. odbyła się XI edycja Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES Paliwa Chemia Gaz, której tytuł przewodni brzmiał ”Odpowiedzialny Rozwój – nowe wyzwania dla liderów rynku petrochemicznego i gazowego w Polsce”. Kongres objęty został Patronatem Honorowym przez Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego, Sekretarza Stanu, Głównego Geologa Kraju, w Ministerstwie Środowiska, Pełnomocnika Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa prof. dr hab. Mariusza Oriona Jędryska, Ministra Infrastruktury i Budownictwa Andrzeja Adamczyka, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bando, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Krajowej Izby Gospodarczej, Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, Izby Gospodarczej Gazownictwa, Polskiej Izby Paliw Płynnych, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego.

 

Tegoroczna edycja została podzielona na cztery sesje tematyczne, w których udział brali zarówno przedstawiciele rządu, eksperci jak i również prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów, oraz dyrektorzy spółek paliwowych, chemicznych i gazowych. Kongres rozpoczął się od Sesji Inauguracyjnej pt. „Polski rynek energii, petrochemii oraz gazu na etapie intensywnych zmian”. Jej moderatorami byli Janusz Wiśniewski – Wiceprezes, Krajowa Izba Gospodarcza; Wojciech Krzyczkowski – Redaktor, Portal WysokieNapiecie.pl, zaś w dyskusji udział wzięli: Adam Gawęda – Senator RP, Zastępca Przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności; Paweł Poncyliusz – b. Wiceminister Gospodarki; Igor Wasilewski – Prezes Zarządu, PERN S.A.; Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, PGNiG S.A. W pierwszej kolejności zastanawiano się czy europejski trend reindustrializacji na pewno powinien dotyczyć Polski w sytuacji, gdy produkcja przemysłowa stanowi 25% PKB a średnia w Unii Europejskiej nieznacznie przekracza 15%. Z drugiej strony zaproszeni goście debatowali nad polityką klimatyczną i regulacyjną Unii Europejskiej, w kontekście obrony polskich interesów. Podczas sesji podjęty został także temat polskiego górnictwa: starano się zarówno odpowiedzieć na pytanie czy możliwy jest rozwój zrównoważony kraju bez węgla, czy energetyka to jedyna szansa dla polskiego górnictwa, jak i próbowano znaleźć powody dla których nie wykorzystuje się węgla jako surowca do produkcji chemicznej. Nie bez znaczenia był problem ekonomicznego i społecznego wymiaru zmian w polskim górnictwie. Zapytano też prelegentów o spółki Skarbu Państwa, jako główny motor Programu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju, w szczególności starano się ustalić, czy zasady współdziałania spółek w ramach w/w programu będzie określać Skarb Państwa. Stanowiło to wstęp do szerszego zagadnienia, jakim są ogólne oczekiwania rządu wobec sektora energetycznego, petrochemicznego i gazowego. W tym wymiarze analizowano w szczególności rolę spółek PERN i PGNiG w najbliższej przyszłości na rynku. Debata w ramach sesji inauguracyjnej poruszyła również zagadnienia dotyczące polskiego prawodawstwa. Zastanawiano się więc, z jednej strony, nad przejrzystością polskiej legislacji węglowodorowej dla inwestorów, z drugiej czy polska polityka surowcowa ma szanse wreszcie zaistnieć w rzeczywistości gospodarczej kraju i czy prawo geologiczne oraz górnicze wymaga dalszych zmian.

Sesja I – Nowe priorytety i cele sektora gazowego do 2020 roku moderowana była przez dr Pawła Grzejszczaka – Radcę Prawnego, Partnera w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka. W debacie udział wzięli:  Bartosz Milewski – Dyrektor ds. Zarządzania Portfelem, Hermes Energy Group; Marek Kulesa – Dyrektor Biura, Towarzystwo Obrotu Energią; Ireneusz Łazor – Prezes Zarządu, Towarowa Giełda Energii; Piotr Maciążek – Redaktor Prowadzący, Energetyka24.com; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; dr Andrzej Sikora – Prezes Zarządu, Instytut Studiów Energetycznych; dr Adam Węgrzyn – Członek Zarządu, Polska Spółka Gazownictwa Sp z o.o.; Maciej Woźniak – Wiceprezes Zarządu ds. Handlowych, PGNiG S.A. Początek debaty otworzyło pytanie, czy obligo giełdowe przyczyniło się do zbudowania płynnego rynku gazu. Zwrócono w szczególności uwagę, że coraz częściej kontrakty bilateralne są zawierane w oparciu o indeks cenowy gazu Towarowej Giełdy Energii. W tym wymiarze zastanawiano się też m.in. nad miejscem PGNiG w zliberalizowanym rynku gazowym. Równie istotną kwestią, poruszoną podczas dyskusji, był terminal LNG w Świnoujściu i jego wpływ na krajowy i europejski rynek. Kolejne pytanie, jak zostało zadane prelegentom dotyczyło znalezienia złotej formuły walki o udziały w rynku (koncern gazowy vs przedsiębiorstwo multienergetyczne). Na koniec podniesiono ważne zagadnienia dotyczące przyszłości infrastruktury gazowej w Polsce, a także gazowego połączenia z Norwegią i szerzej, obszaru Bałtyku, jako rynku dostaw ropy i gazu.

Sesja II – Chemia – wsparciem dla sektora gazowego i paliwowego poświęcona była najważniejszym zmianom i wyzwaniom, przed jakimi stoi polski sektor chemiczny. Debata miała charakter dwugłosu eksperckiego, w którym udział wzięli Andrzej Krueger – Dyrektor Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” oraz Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego. Najpierw starano się nakreślić rolę liderów rynku petrochemicznego w narodowej polityce gospodarczej kraju. Pozwoliło to zastanowić się nad wyzwaniem tworzenia przyjaznego otoczenia dla rozwoju przemysłu chemicznego (tworzenie stabilnej pozycji inwestycyjnej i rozwojowej, deregulacje, umowy o wolnym handlu) oraz częściowo odpowiedzieć na pytanie, czy drogą do „odpowiedzialnego rozwoju” jest wsparcie przemysłu chemicznego w ramach reindustrializacji. Dalsza część debaty skoncentrowała się na kwestii innowacyjności w polskiej chemii, szansach czy zagrożeniach dla rozwoju sektora i źródeł finansowania, w kontekście możliwości sektora. Na koniec zaś analizowano temat ropociągów, gazociągów, terminalu LNG i magazynów gazu/paliw płynnych jako elementu bezpieczeństwa państwa.

Debatą zamykającą Kongres była Sesja III – Projekty innowacyjne i rozwojowe wsparciem gospodarki przyszłości. Moderatorem dyskusji był dr Dariusz Gulczyński – Ekspert, Światowa Rada Energii, zaś w roli prelegentów wystąpili: Agata Cyrkowska – Dyrektor Biura Produktu i Analiz Ryzyka, FST Management Sp. z o.o.; dr inż. Stanisław Dyrda – Ekspert Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Mariusz Grochowski – Członek Zarządu, ERBUD Industry Sp. z o.o.; Marek Kossowski – Członek Zarządu, Polish Trading Point S.A.; Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.; Marta Meisner – Starszy Broker Ubezpieczeniowy, FST Management Sp. z o.o.; Cezary Pokrzywniak – Prezes Zarządu, TORPOL Oil & Gas; Adam Simonowicz – Prezes Zarządu, InfoEngine S.A.; dr inż. Andrzej Szałek –Ekspert ds. Nowych Technologii, Toyota Motor Poland. Sesja podzielona była na dwie części: w pierwszej zaproszeni goście, w formie indywidualnych wystąpień zaprezentowali zgromadzonym na sali innowacyjne projekty, produkty i usługi, skierowane do sektora gazowego, naftowego, energetycznego i chemicznego. Podczas debaty wystąpiono z prezentacjami: „Innowacyjne metody zarządzania ryzykiem w przemyśle gazowniczym i petrochemicznym, ze szczególnym uwzględnieniem cyberryzyk i ryzyk technicznych” (Agata Cyrkowska – Dyrektor Biura Produktu i Analiz Ryzyka, FST Management Sp. z o.o.; Marta Meisner – Starszy Broker Ubezpieczeniowy, FST Management Sp. z o.o.); „Innowacje w procesach handlowych na rynkach paliwowo-energetycznych jako wsparcie dla nowoczesnej, efektywnej energetycznie gospodarki” (Marek Kossowski – Członek Zarządu, Polish Trading Point S.A.); „Innowacyjne rozwiązania i technędzie motoryzacja w 2020?” (dr inż. Andrzej Szałek –Ekspert ds. Nowych Technologii, Toyota Motor Poland); „InfoEngine jako Zorganizowana Platforma Obrotu OTF” (Adam Simonowicz – Prezes Zarządu, InfoEngine S.A.); „Innowacyjność w sektorze petrochemicznym w odniesieniu do polskich wykonawców” (Cezary Pokrzywniak – Prezes Zarządu, TORPOL Oil & Gas). Druga część stanowiła rozwinięcie zaprezentowanych wcześniej pomysłów, jaologie BELSE” (Roman Masek – Dyrektor Techniczny, BELSE Sp. z o.o.); „Napęd elektryczny i wodorowy – jaka bko punkt wyjścia do szerszej dyskusji nad innowacyjnością w Polsce. Debatowano więc nad takimi zagadnieniami jak: multienergetyka – optymalizacja poprzez dywersyfikację, nowe priorytety OZE (biopaliwa, biomasa, biogaz); projekty crossbranżowe – przestrzeń na wdrażanie innowacji i realizację projektów rozwojowych; bezpieczeństwo ekologiczne i środowiskowe; innowacyjność jako narzędzie do zapewnienia bezpiecznego rozwoju sektora; bez czego energetyka i przemysł petrochemiczny nie ruszy w przyszłość.

Interesująca dyskusja, zarówno pomiędzy uczestnikami paneli, jak i dzięki licznym pytaniom z sali świadczy o dużym zainteresowaniu poruszonymi tematami i stanowi punkt wyjścia do debaty w kolejnej edycji Ogólnopolskiego Kongresu PETROBIZNES, który odbędzie się już na jesień przyszłego roku. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej www.petrobiznes.pl.

Ogólnopolski Kongres PETROBIZNES był wspierany przez liczne grono firm partnerskich oraz partnerów medialnych, które angażowały się w przygotowania wspomnianego przedsięwzięcia.
Europejskie Centrum Biznesu główny organizator Kongresu pragnie szczególnie podziękować:
Partnerowi Głównemu: Polskiemu Górnictwu Naftowemu i Gazownictwu S.A.
Partnerowi Prawnemu: Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka
Partnerom: Grupie Azoty S.A.; PERN S.A.; FST Grupie Brokerskiej
Sponsorowi: BELSE Sp. z o.o.

Podziękowania składamy również Patronom Medialnym: Agencji Informacyjnej ThomsonReuters, Portalowi Energetyka24.com, Portalowi WysokieNapięcie.pl, Centrum Informacji o Rynku Energii CIRE.PL, magazynowi Chemia i Biznes, portalowi NowyOutsourcing.pl, Wiadomościom Naftowym i Gazowniczym, portalowi Investing.com, portalowi RynekInwestycji.pl, Magazynowi Polski Przemysł, Miesięcznikowi Chemik – nauka technika rynek, czasopismu Reporter Chemiczny, Portalowi BiznesAlert.pl, Magazynowi Nowoczesne Technologie w Przemyśle, czasopismu Chemia Przemysłowa, właścicielowi portalu kierunekchemia.pl, portalowi StrategieiBiznes.pl, Magazynowi Ex, Portalowi E-Petrol.pl, Telewizji Interaktywnej EkoNews.